सभासद /सदस्य

Dnyaneshwari

संस्था नोदणी क्र . OSM-205/2019 एफ :-6632 दिनाक १-११-२०१९

ज्ञानेश्वरी शिक्षण प्रसारक मंडळ , देऊळगाव

मु.देऊळगाव ता.परांडा जि.उस्मानाबाद ४१३५०५

श्री.तानाजी दत्तात्रय घोडके (BA.D.T.Ed,DCTT)

 संस्थापक / अध्यक्ष

सौ.सोनाली तानाजी घोडके (B.A.D.T.Ed,ADIT)

 संस्थापक /सचिवा

diitnmk

श्री.धनाजी दत्तात्रय घोडके (S.S.C)

उपाध्यक्ष

श्री.विक्रम सुनील गायकवाड (B.A.)

 सदस्य

श्री.समाधान दादा घोडके (M. Deairy)

सदस्य

श्री.हवासराव नामदेव सोनावणे(SSC)

सदस्य

श्री.सुग्रीव रमेश घोडके (M.Pharmcy)

सदस्य

http://www.diitnmk.in/

!!आपले स्वागत आहे !!
आमच्या D.i.i.T नौकरी मार्गदर्शन केंद्रामध्ये.
मी काही मदत करू शकतो का ?
१) मला शासकीय नौकरी माहिती अचूक मिळत नाही.
फॉर्म कसा भरावा ? कोठे भरावा ? सत्य आहे का नाही ?
अशा अनेक शंकांचे निवारण करण्यासाठी आपल्या शहरातील आमचे D.i.i.T मदत केंद्र शोधा.
२) नवीन / जुने आधार ,मतदान कार्ड , Pan कार्ड त्वरित काढून मिळेल.
३) शासकीय सेवा सुविधा माहिती अचूक पणे मिळेल.
४) अन्य नवीन माहिती हवी आहे ना ? मग चला
८३०८११८७८८ फोन करा.
www.diitnmk.in